Maatregelen Corona-virus

De overheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het Westfries Archief heeft besloten om de studiezaal te sluiten, in ieder geval tot en met 29 april. Ook cursussen, lezingen en andere groepsactiviteiten gaan in deze periode niet door.
Lees meer...

Nieuws van het eDepot

Het is al even stil rond het Westfries eDepot, maar er is volop activiteit bij de ontwikkelaars en bij het projectteam van het Westfries Archief. Telkens worden nieuwe functionaliteiten getest en getweakt op weg naar de oplevering in april. De planning is krap maar de leverancier is optimistisch om de deadline te halen! Het is een project waarin we samen ontwikkelen en het projectteam is dan ook druk om te helpen met het bouwen van de software door het opstellen van use-cases en user-stories om functionaliteiten te beschrijven. Daarbij wordt het team aangesproken op haar kennis en expertise. Natuurlijk ontbreekt daarbij niet de input van de gemeenten en andere betrokken organisaties uit de regio. 

Het projectteam werkt ook hard aan de inrichting van een gestroomlijnd werkproces om het eDepot straks te kunnen vullen. Samen met de Taskforce eDepot maken we afspraken over het aanleveren van de content in de juiste structuur en met betekenisvolle metadata. En natuurlijk vergeten we daarbij ook niet de toegang voor het gebruik door de administratie en het publiek. 

Deze zomer zal gestart kunnen worden met het aansluiten van de gemeenten, al of niet door een directe koppeling tussen de systemen. Kortom, we hebben vertrouwen en plezier in de voortgang!

 

 

 

inspectie1

 

inspectie2